Brannstatistikk 2022 for gjenvinningsbransjen er klar

Publisert

Illustrasjon: AdobeStock

Foto: AdobeStock

Nesten 80 % av brannene på gjenvinningsanlegg med kjent årsak skyldes brukte batterier.

Brann på avfalls- og gjenvinningsanlegg er en stor utfordring for bransjen. Norsk Industri har nå hentet inn informasjon om 412 brannhendelser fra 15 gjenvinningsbedrifter/-konsern. Tallene viser at feilsorterte batterier forårsaker klart flest brannhendelser på avfalls- og gjenvinningsanlegg.

Batterier stod for nesten 80 % av branntilløp og større/mindre branner med kjent årsak.  Feilsorterte batterier i restavfall utgjør den største brannrisikoen. Men, også batterier i elektronikk, papir/papp og kompleksjern er oppgitt som årsak bak de innrapporterte hendelsene. Dette betyr i at vi er helt avhengig av at forbrukere og næringsliv sorterer ut batterier både fra restavfall og andre avfallsfraksjoner, dersom vi skal komme utfordringen med brann på gjenvinningsanlegg til livs.

Brannstatistikken for 2022 gir mer eller mindre samme bilde som fjorårets statistikk. Last ned statistikken:

Brannstatistikk Gjenvinningsbransjen 2022

Brannstatistikk Gjenvinningsbransjen 2021

Les mer på Norsk Industris nettside om håndtering av brukte batterier 

Statistikken er ikke nødvendigvis representativ for hele gjenvinningsbransjen, men gir trolig et greit øyeblikksbilde. Norsk Industri har planer om årlig innsamling av brannstatistikk, fra stadig flere gjenvinningsbedrifter. Målet er at statistikken over tid skal gi et representativt bilde for bransjen.