Norsk Industri

Innhold

Bli med på strandryddedagen 2018

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Norsk Industri, Avfall Norge, MEF og KS Bedrift oppfordrer avfalls- og gjenvinningsbedrifter til å tilby sin kompetanse og tjenester i forbindelse med Strandryddedagen 2018.

Hold Norge Rent organiserer og koordinerer Strandryddedagen i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører som kommuner, skjærgårdstjenesten, friluftsråd, velforeninger, idretten, friluftslivet, dykkeklubber m.fl.

Samtlige aktører bidrar på dugnadsbasis, og alle er avhengige av samarbeidspartnere innen avfalls- og gjenvinningsbransjen som kan ta imot marint avfall.  Det er forventet minst 1000 ryddeaksjoner på Strandryddedagen i 2018 og at rundt 2000 tonn innsamlet marint avfall fra strendene, elver og innsjøer skal finne veien til riktig behandling. Det er viktig at alle strandryddere tar kontakt med sine lokale avfallsbedrifter og inngår avtaler om levering av marint avfall som samles inn.

Norsk Industri, Avfall Norge, MEF og KS Bedrift oppfordrer foretak i avfalls- og gjenvinningsbransjen som ønsker å ta imot og/eller tilby transport av marint avfall kostnadsfritt for ryddere til å gi tilbakemelding om det.

Gi tilbakemelding her

Selskapene kan få kostnader refundert av Refusjonsordningen gjennom Hold Norge Rent.

Les brevet fra Norsk Industri, Avfall Norge, MEF og KS Bedrift