Bærekraftige anskaffelser av avfallsinnsamling

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Illustrasjonsbilde gjenvinning

Foto: AdobeStock

Et nytt kriteriesett for bærekraftige anskaffelser av avfallsinnsamling er nå lansert i Direktoratet for forvaltning og IKTs kriterieveiviser.

Det nye kriteriesettet skal hjelpe innkjøpere med å stille krav til klima og miljø, sosialt ansvar, samt lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser av avfallsinnsamling. Norsk Industri har deltatt i ekspertgruppen som har gitt råd ved utarbeidelse av kriteriene. 

> Les mer hos Difi

Det nye kriteriesettet er inndelt i innsamling av husholdningsavfall og innsamling av næringsavfall fra offentlig tjenesteytende virksomheter. Bakgrunnen for inndelingen er at anskaffelser innenfor disse to kategoriene som regel er innrettet forskjellig.

Dette gir ulike muligheter for å stille krav til miljø i anskaffelsene.

I kriteriesettet lanserer Difi også en veiledende evalueringsmatrise som skal hjelpe innkjøpere med å evaluere klimanytten av ulike drivstoff og motorteknologier. Den er laget sammen med Miljødirektoratet og med innspill fra Transportøkonomisk institutt.