Norsk Industri

Innhold

Balanserte anskaffelser gjennom dialog

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Høsten 2018 inviterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til en felles arena for offentlige innkjøpere og leverandører av avfalls- og gjenvinningstjenester.

Difi arrangerer kursserien "Balanserte anskaffelser via dialog (BAD)" for innkjøpere og leverandører i ulike bransjer. Høsten 2018 har turen kommet til avfalls- og gjenvinningsbransjen. Kurset legger spesiell vekt på håndtering av husholdningsavfall, men er også relevant mht. håndtering av næringsavfall fra offentlige bygninger og institusjoner.

Les mer hos Difi og meld deg på kursserien

Samlingene er en felles læringsarena der deltakerne får kunnskap om og erfaring med handlingsrommet for dialog i anskaffelsesregelverket. Målet er å skape en felles erfaringsdelings- og læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om regelverket og blir tryggere på å bruke dialog i anskaffelser. Norsk Industri, Avfall Norge, MEF, og KS-bedrift vil bistå Difi i å arrangere kursene for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Eksempler på tema i kursserien er markedsdialog, utarbeidelse av konkurransestrategi, samt konkurranse- og kontraktsgjennomføring. Kurset utforsker også problemstillinger og temaer under anskaffelsesprosessen, som for eksempel miljø og samfunnsansvar.

Datoene for høstens kursserie er nå fastsatt.

  • Samling 1: 22.august
  • Samling 2: 24-25. oktober
Last ned brosjyre om kursserien.