Norsk Industri

Innhold

Balanserte anskaffelser gjennom dialog

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Høsten 2018 inviterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til en felles arena for offentlige innkjøpere og leverandører av avfalls- og gjenvinningstjenester.

Difi arrangerer kursserien "Balanserte anskaffelser via dialog (BAD)" for innkjøpere og leverandører i ulike bransjer. Høsten 2018 har turen kommet til avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Samlingene er en felles læringsarena der deltakerne får kunnskap om og erfaring med handlingsrommet for dialog i anskaffelsesregelverket. Målet er å skape en felles erfaringsdelings- og læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om regelverket og blir tryggere på å bruke dialog i anskaffelser. Norsk Industri, Avfall Norge og MEF vil bistå Difi i å arrangere kursene for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Eksempler på tema i kursserien er markedsdialog, utarbeidelse av konkurransestrategi, samt konkurranse- og kontraktsgjennomføring. Kurset utforsker også problemstillinger og temaer under anskaffelsesprosessen, som for eksempel miljø og samfunnsansvar.

Datoene for høstens kursserie er nå fastsatt.

  • Samling 1: 23.august (for leverandører), 29. august (for oppdragsgivere) og 30.august (felles)
  • Samling 2: 24-25. oktober
  • Samling 3: 5-6. desember

Mer infomasjon om kursserien kommer, men vi oppfordrer interesserte til å sette av datoene allerede nå.