Norsk Industri

Innhold

Avfallsforbrenning konkurranseutsettes i Danmark

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Den danske regjeringen vil konkurranseutsette forbrenning av husholdningsavfall.

Konkurranseutsetting av avfallsforbrenning i Danmark er en del av et initiativ for å styrke konkurranseevnen til næringslivet, ved å redusere energikostnadene. Initiativet innebærer blant annet at det skal innføres anbudsplikt for forbrenning av restavfall fra husholdningene.

Norsk Industri mener dette vil være et fornuftig tiltak også i Norge.

I tillegg gir dansk næringsliv anledning til å velge fritt når det gjelder kjøp av avfallsforbrenningstjenester, slik at de kan benytte seg av de mest effektive anleggene. 

Analyser viser at konkurranseutsetting innen forbrenningssektoren vil føre til økt effektivitet og årlige økonomiske besparelser på 0,5 milliarder danske kroner. Modellen forventes også å føre til økt materialgjenvinning og å gi incentiv til teknologiutvikling av gjenvinningsløsninger.

> Les pressemelding fra den danske regjeringen
> Les den danske regjeringens omtale av forslaget