Norsk Industri

Innhold

Årsmøte i Norsk Returmetallforening 24. mai

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Dato for årsmøte og generalforsamling i Norsk Returmetallforening er fastsatt til 24. mai 2019. Årsmøtet avholdes i Bergen.

Styret i Norsk Returmetallforening har fastsatt dato for årsmøte og generalforsamling i foreningen til 24. mai 2019. Årsmøtet vil denne gangen avholdes i Bergen. Det legges opp til et besøk hos Hellik Teigens gjenvinningsanlegg på Hanøytangen. Resten av programmet er under utarbeidelse.

Mer informasjon om hotell, faglig program og praktisk informasjon kommer, men medlemmer i Norsk Returmetallforening oppfordres til å holde av datoen allerede nå.