Norsk Industri

Innhold

Årsmøte i Norsk Returmetallforening 2019

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Årsmøtet i Norsk Returmetallforening arrangeres 24. mai 2019 på Hotel Augustin i Bergen. Nå er det mulig å melde seg på arrangementet.

Påmelding til årsmøte og generalforsamling gjøres via Hotel Augustins hjemmesider.

Meld deg på årsmøtet.

Styret og administrasjonen arbeider med programmet for årsmøtet. Det tas sikte på å ferdigstille programmet tidlig i 2019. Det legges opp til et besøk på Hellik Teigens nye gjenvinningsanlegg på Hanøytangen. Videre har Konkurransetilsynet bekreftet at de vil delta med et innlegg om konkurransereglene. Norsirk og Gexcon vil snakke om batterier og brannsikkerhet på gjenvinningsanlegg. Vel møtt til årsmøtet 24. mai 2019.