Arbeidseksponering i gjenvinningsindustrien

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

I en ny STAMI-rapport har Statens arbeidsmiljøinstitutt sett på kjemiske og biologiske arbeidseksponeringer i gjenvinningsindustrien.

Rapporten er et resultat av et forprosjekt som kom i stand etter dialog mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) og Norsk Industri. Målet var å beskrive eksponeringer relatert til mottak og behandling av avfall i gjenvinningsindustrien.

Les mer hos Stami

De aktuelle eksponeringene omfatter en rekke agens slik som uorganiske og organiske kjemiske forbindelser, aerosoler fra faste stoffer og bioaerosoler, og kilder til radioaktiv stråling. I det foreliggende prosjektet har Stami gått gjennom arbeidsmiljøforhold knyttet til gjenvinningsindustrien og herunder gjennomført en undersøkelse av eksponering for biologiske arbeidsmiljøfaktorer i utvalgte gjenvinningsanlegg.

Last ned rapporten her