Norsk Industri

Innhold

Anbudskonkurranse i Kretsløpet

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Bransjebladet Kretsløpet lyser nå ut en åpen anbudskonkurranse for funksjonen daglig ledelse av bladet.

Kretsløpet AS er gjenvinningsbransjens bransjeblad. Kretsløpet AS ønsker å anskaffe funksjonen daglig ledelse for de neste to årene, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Oppstart for oppdraget vil være 1. januar 2020.

Daglig leder funksjonen for Kretsløpet AS vil dekke alt fra gjennomføring av styremøter, generalforsamling, etc. utførelse av kjerneoppgaver som oppfølging av redaksjon og andre underleverandører, utarbeidelse av driftsrapporter og regnskap, utsendelse av bladet og oppfølging av abonnenter, samt bidra til en videreutvikling og fornyelse av bransjebladet.

Last ned konkurransegrunnlaget her

Frist for innsendelse av tilbud er 15. oktober 2019 kl. 09.00. Tilbud sendes på epost til styreleder i Kretsløpet: gunnar.grini@norskindustri.no.