Norsk Industri

Innhold

Anbefaler miljøavtale om plastprodukter

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning

Publisert

Et samlet næringsliv kan redusere miljøbelastningen fra engangsplast. Det er budskapet fra en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen.

Regjeringen utnevnte i mai 2019 en arbeidsgruppe som skulle foreslå virkemidler for å redusere miljøbelastningen fra engangsprodukter i plast. Norsk Industri har deltatt i arbeidsgruppen, som ble ledet av NHO.

Arbeidsgruppen foreslår at staten og næringsorganisasjonene inngår en miljøavtale for å redusere miljøbelastningen fra engangsplastprodukter, i tråd med engangsplastdirektivet fra EU. Videre anbefaler arbeidsgruppen å ta i bruk et nytt substitusjonsverktøy som viser miljøpåvirkninger, hvorav forsøplingspotensialet, fra engangsartikler av plast og potensielle alternativer. Dette skal gjøre det lettere å ta gode opplyste valg basert på fakta.

> Les mer hos NHO