Norsk Industri

Innhold

Forum for Automatisk produksjon

Forumet er en møteplass for industri, akademia, fagmiljøer og virkemiddelapparat.

Forumet er et samarbeid mellom Norsk Industri, IFEA og Norsk Forening for Automatisering (NFA).

I forumet skal ledere og fagfolk i bedriftene kunne møtes for å motta informasjon, utveksle kunnskaper og erfaringer, diskutere felles behov, initiere prosjekter og andre tiltak og spre resultatene fra disse.

Forumets fremste oppgave er å styrke verdiskapning, lønnsomhet og konkurranseevne hos medlemsbedriftene ved bruk av effektive og automatiserte verdikjeder.

Styret
  • Frode Grimsbø, KUKA
  • Bjørn Morten Orderløkken, Intek Engineering AS
  • Håkon Langedal, Goodtech ASA
  • Pål Ystgaard, Sintef Manufacturing AS
  • Torbjørn Cederløv, Kverneland Group Norway
  • Stein Altern, IFEA
  • Karin Sundsvik, NFEA
  • Tonje Olsen, NFEA
  • Komiteleder Torstein Tærum, Norsk Industri

Arrangement som kan være av interesse for deg:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!