Norsk Industri

Innhold

Forum for Automatisk produksjon

Forumet er en møteplass for industri, akademia, fagmiljøer og virkemiddelapparat.

Forumet er et samarbeid mellom Norsk Industri, IFEA og Norsk Forening for Automatisering (NFA).

I forumet skal ledere og fagfolk i bedriftene kunne møtes for å motta informasjon, utveksle kunnskaper og erfaringer, diskutere felles behov, initiere prosjekter og andre tiltak og spre resultatene fra disse.

Forumets fremste oppgave er å styrke verdiskapning, lønnsomhet og konkurranseevne hos medlemsbedriftene ved bruk av effektive og automatiserte verdikjeder.

Styret
  • Komiteleder Lars Erik Wetterwald - SINTEF Raufoss Manufacturing
  • Stein Altern – IFEA
  • Karin Sundsvik - NFA
  • Leif-Jarle Aure - J. E. Ekornes AS
  • Olav Egeland - NTNU
  • Frode Grimsbø - KUKA Nordic Norway
  • Bjørn Morten Orderløkken - Intek Engineering AS
  • Tor Aksel Storbukås - Nortura Tønsberg
  • Torstein Tærum – Norsk Industri
  • Tonje Olsen, NFA

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!