Norsk Industri

Innhold

Viktig med økt bevissthet rundt brannkrav til kabler

Nyhet, Elektro og energi

Publisert

Europacable kjører nå i gang en informasjonskampanje om nye brannkrav til kabler under Byggevareforordningen/CPR som nå er gjort tilgjengelig i Norge.

Kampanjen er allerede aktiv i 13 EU land, og vil nå også være klar i Norge med egen CPR-nettside. Det vil være mulig å delta på treningsprogram “Europacable’s training program My CPR Coach”. Videre er det laget en egen CPR sjekkliste for hjelp til støtte rundt samsvar med CPR, samt at det er utarbeidet White Papers for nasjonale forhold.

I henhold til byggevareforordningen, skal kabler som benyttes for fast installasjon i bygg og byggverk være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper. Produsenter og importører som plasserer (selger) et kabelprodukt i markedet, for fast installasjon i byggverk, skal etter 1. juli 2017 inneha en 3. parts-sertifisering iht. byggevareforordningen. Disse CPR-kravene er "bakt inn" i NEK 400.

- Vi setter pris på om bransjen kan hjelpe til å spre denne informasjonen, sier Stein-Iver Koi, bransjesjef i Norsk Industri Elektro og Energi.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!