Norsk Industri Elektro og Energi ønsker deltagere til Energirådet

Publisert

Hans Petter Bøe Rebo, fagsjef, Norsk Industri Olje og gass

Bransjesjef Hans Petter Bøe Rebo i Norsk Industri Elektro og Energi. Foto: Norsk Industri

Norsk Industri er i ferd med å opprette et Energiråd, underlagt Bransjeforeningen Elektro og Energi, der vi søker deltagere fra våre medlemsbedrifter.

Vi ønsker å engasjere mange av medlemsbedriftene. Du kan melde din / bedriftens interesse til bransjesjef Hans Petter Bøe Rebo innen 20. august.

Energirådet kan selv foreslå oppgaver som skal løses, eller får disse presentert av Bransjestyret Elektro og Energi i henhold til vår strategi:

  • Aktivt jobbe for rammebetingelser som bidrar til en rask og god omstilling av det norske energi- og kraftmarkedet.
  • Hevde denne industriens interesser overfor myndigheter, forskningsinstitusjoner og andre miljøer som påvirker bransjens rammebetingelser, for å sikre at alle leverandører får bedre forutsetninger for å bidra til den nødvendige omstillingen.
  • Bidra til å styrke leverandørenes konkurransekraft inn mot energi og kraftmarkedet nasjonalt og internasjonalt.

Rådet skal operere innenfor rammen av gjeldende lovgivning, herunder konkurransereglene. Rådet skal bidra til utviklingen av rammevilkår og annet som gir tilstrekkelig forutsigbarhet, samt håndterbar risiko og ramme for den enkelte leverandørbedrift og for bransjen som helhet.

Vi er trygge på at dette vil være faglig utviklende for den enkelte og man vi få gode diskusjoner med andre som jobber innenfor området elektro og energi.

> Last ned rådets mandat

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med bransjesjef .

  • Hans Petter Rebo
  • Bransjesjef - Elektro og Energi
  • Pressebilder