Norsk Industri

Innhold

Varsel om Generalforsamling 2021

Aktuelt, Nyhet

Publisert

I henhold til Norsk Industris vedtekter skal medlemmene varsles om dato for ordinær Generalforsamling minst to måneder i forveien. Dette gjøres på Norsk Industris nettsider. For ordens skyld sender vi også ut et skriftlig varsel til daglige ledere i medlemsbedriftene.

Generalforsamlingen finner sted tirsdag 4. mai kl. 12.30.

Innkalling med dagsorden og saksdokumentasjon sendes ut via e-post senest fire uker før Generalforsamlingen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på Generalforsamlingen, må være skriftlig anmeldt til Styret senest seks uker før Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen avholdes sannsynligvis digitalt. Mer informasjon kommer i innkallingen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!