Norsk Industri

Innhold

Varsel om Generalforsamling 2019

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Fra Industrikonferansen 2017

Vi ønsker velkommen til Generalforsamling i Norsk Industri tirsdag 7. mai på splitter nye Clarion Hotel The Hub. Samme dag finner også Industrikonferansen sted.

I henhold til Norsk Industris vedtekter skal medlemmene varsles om dato for ordinær Generalforsamling minst to måneder i forveien. Dette gjøres på Norsk Industris nettsider. For ordens skyld sender vi også ut et skriftlig varsel til daglige ledere i medlemsbedriftene.

Innkalling med dagsorden og saksdokumentasjon sendes ut senest fire uker før Generalforsamlingen, kun som elektronisk versjon.

Saker som et medlem ønsker behandlet på Generalforsamlingen, må være skriftlig anmeldt til Styret senest seks uker før Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen starter kl. 12.30.

Industrikonferansen 2019

I etterkant av Generalforsamlingen arrangeres Norsk Industris Industrikonferanse fra kl. 14.00-17.00. Vi ønsker velkommen til et spennende program, som blant annet inneholder:

  • Norsk Industri legger frem sitt veikart for kompetanse – "Kompetanse for fremtidens industri"
  • Statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre møtes til duell
  • Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres snakker om aktive valg som kreves av oss nasjonalt og individuelt for å sikre en spennende fremtid mm.

Alt under kyndig ledelse av Siri Lill Mannes.

> Påmelding (både Generalforsamling og Industrikonferansen)