Norsk Industri

Innhold

Varsel om Generalforsamling 2018

Aktuelt, Nyhet

Publisert

I henhold til Norsk Industris vedtekter skal medlemmene varsles om dato for ordinær Generalforsamling minst to måneder i forveien.

Innkalling med dagsorden og saksdokumentasjon sendes ut senest fire uker før Generalforsamlingen, kun som elektronisk versjon.

Saker som et medlem ønsker behandlet på Generalforsamlingen, må være skriftlig anmeldt til Styret senest seks uker før Generalforsamlingen.

I etterkant av Generalforsamlingen arrangeres Norsk Industris Industrikonferanse 2018 kl. 14.00-17.00. Vi ønsker velkommen til et spennende program der Henrik Asheim (H) og Rigmor Aasrud (Ap) møtes til finanspolitisk duell, LO og Norsk Industri diskuterer industriens rammebetingelser, bedriftsrepresentanter diskuterer kraft og nye energiformer, mens andre snakker om fremtidsutsiktene for industrien. Alt under kyndig ledelse av Siri Lill Mannes.

> Se program og meld deg på
(gjelder både Generalforsamling og Industrikonferansen)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: