Norsk Industri

Innhold

Teknologi for et bedre samfunn

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industris Representantskap fikk torsdag 2. september et spennende besøk av SINTEFs adm. dir., Alexandra Bech Gjørv. Hun karakteriserte Norsk Industri og industrien i Norge som en viktig samarbeidspartner og en viktig kunde for SINTEF.

De 2000 medarbeiderne i SINTEF, fra 70 nasjonaliteter , tilbyr ekspertise innen det meste av det som kan kalles norsk verdiskaping; havrommet, fornybar energi, bygg og infrastruktur, digitalisering, industri, olje og gass, helse og velferd, klima og miljø, materialer og bioteknologi. SINTEF omsetter for 3,2 milliarder kroner hvert år. Hovedfokuset er på anvendt forskning, teknologi og innovasjon: - Fra havrom til verdensrom, som Bech Gjørv uttrykte det.

Står ved et vendepunkt

Av de mange bedrifter som har sett dagens lys via SINTEF og forskningen deres er p.t. 62 aktive. Disse har en omsetning på til sammen 3,7 milliarder, hvilket betyr at spin-off-virksomhetene har vokst seg større enn "morselskapet". SINTEFs grunnide er "teknologi for et bedre samfunn". Alexandra Bech Gjørv sa at vi nå står ved et vendepunkt, ikke minst i forhold til utslipp og klimamålene som er nedfelt i Paris-avtalen. Hun roste nullvisjonen til den norske prosessindustrien, slik den fremkommer i veikartet for prosessindustrien, som Norsk Industri overleverte regjeringens ekspertkommisjon i 2016. Hun fremhevet de globale nøkkelteknologier som nå utvikles på stadig flere områder: Digitalisering, Internet of things etc.

Sterkere samhandling

SINTEF er nylig blitt evaluert. Attesten var meget god, men alt kan bli bedre. Blant annet ble det fastslått at SINTEF trenger bedre samhandling med NTNU og at virksomheten må bli enda mer kundeorientert. Bare sju prosent av de midlene SINTEF disponerer, bevilges av Staten, resten må fremskaffes "i markedet". Den lave og synkende grunnbevilgningen bekymrer.

Som alle andre virksomheter, opplever også SINTEF at trangere tider krever effektivisering og kostnadskutt. Det har i den senere tid foregått en betydelig nedbemanning, også av forskere. Samtidig omorganiserer man, med mer effektiv drift og sterkere samhandling som resultat.

Det å skape merverdi, ikke minst for industrien, er blant det viktigste som SINTEF gjør, sa Alexandra Bech Gjørv. I denne sammenheng har institusjonen innsett betydningen av en styrket regional tilstedeværelse. Man har et distriktskontor i Oslo, med 400 medarbeidere. SINTEF er dessuten på Raufoss, i Tromsø, i Mo i Rana, Ålesund, Bergen, Porsgrunn og Svalbard.

Mye å hente i ny teknologi

Som et eksempel på næringer i sterk, fremtidig vekst, trakk hun frem potensialet innen biomarin verdiskaping i ulike former. Det kalkuleres med en 6-dobling av verdiskapingen i de ulike næringene innen biomarin. SINTEF Ocean er nå deres nest største institutt. Alexandra Bech Gjørv tok også for seg de "muliggjørende teknologier" med globalt potensiale.

Bech Gjørv sa at re-industrialiseringen – som Norsk Industri er opptatt av – krever innovasjon i hele verdikjeden. Enten vi snakker om verksteder eller prosessindustri, er det mye å hente igjennom å ta i bruk automatisering, mer avanserte materialer og Industri 4.0.