Norsk Industri

Innhold

Takket av på Herøya

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Torsdag 29. juni ble Thor Oscar Bolstad takket av som leder for Herøya Industripark etter 11 år.

Bolstad har vært en ressurs for utviklingen av landets største Industripark, samtidig som han har ført an for å samle industrien i Grenland gjennom en sterkere profilering av industrien både lokalt og nasjonalt.

Bolstad er en respektert leder som fikk mye takk og godord ved en markering på Admeniet på Herøya torsdag. Norsk Industri takker ham i håp om at vi kan trekke veksler på ham også i fremtiden.

Samtidig gratulerer vi Sverre Gotaas som ny leder av parken. Vi ønsker ham lykke til og ser frem til et fortsatt godt samarbeid mellom Herøya Industripark og Norsk Industri.