Norsk Industri

Innhold

Sydvaranger starter opp igjen

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Industriarbeider som sveiser. Foto: Bernt Otto Moum

Foto: Bernt Otto Moum

Nå er det klart for ny gruvedrift ved Sydvaranger i Kirkenes. Selskapet har i dag fått driftskonsesjon på forutsigbare betingelser som gjør at gruven etter hvert kan åpnes med full drift. Kommunestyret stiller seg entusiastisk bak prosjektet.

- Norsk Industri er glad for at det nå nærmest er en "ny vår" for mineralnæringen i Norge, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Han viser til at kobbergruven i Repparfjord har fått grønt lys, mens Nordic Minings gruveprosjekt på Engebø-fjellet i Førdefjorden har fått utslippstillatelse, men foreløpig mangler driftstillatelse.

Sydvaranger vil gradvis øke bemanningen fra nåværende 35 til over 400 industriarbeidsplasser når full produksjon er klar neste år. Dette vil utvilsomt skape grobunn også for andre industriforetak i kommunen og regionen.

Lier-Hansen understreker at mineralnæringen har store muligheter for å utvikle seg videre i Norge. Han viser i denne forbindelse til dypboringene på Fensfeltet i Telemark, som Næringsdepartementet har finansiert. Resultatene herfra indikerer at Norge har mulighet for å bli en viktig leverandør av sjeldne jordartsmineraler, fundamentale brikker i en dekarbonisert fremtid.

- Vi har mange av de mineralene som verden etterspør. Også den type mineraler som er helt nødvendig for å få gjennomført det grønne skiftet, som vi har forpliktet oss til å bidra til. Alle industrielle næringskjeder er avhengig av råstoffer fra mineralnæringen, sier han.

- Livsstilen vår er slik at den norske befolkningen er storforbrukere av mineraler. Følgelig er det bare rett og rimelig at noen av våre nasjonale ressurser hentes opp. Også fordi vi her i landet driver gruvedrift på bærekraftig vis. Vi er også flinke til effektiv ressursutnyttelse og økt bruk av restmineraler, avslutter han.

Les mer:

> Sydvaranger Eiendom AS får tillatelse til gjenopptagelse av gruvedrift (Nærings- og fiskeridepartementet)