Norsk Industri

Innhold

  • Norsk Industri
  • Artikler
  • Stiftelsen VI vil bidra til å skape en bevegelse for 605 000 funksjonshemmede i Norge

Stiftelsen VI vil bidra til å skape en bevegelse for 605 000 funksjonshemmede i Norge

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Stiftelsen VI vil bidra til å skape en bevegelse for 605 000 funksjonshemmede i Norge. Idéen til initiativet og stiftelsen oppsto i samtaler mellom Kjell Inge Røkke og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

Stiftelsen VI vil bidra til å skape en bevegelse for 605 000 funksjonshemmede i Norge. Idéen til initiativet og stiftelsen oppsto i samtaler mellom Kjell Inge Røkke og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

Funksjonshemmede opplever nedsatt livskvalitet, dårligere helse og mer isolasjon enn funksjonsfriske. Funksjonshemmede har også mindre tilgang til ressurser for å utøve fysisk aktivitet og andre interesser. Det vil Stiftelsen VI gjøre noe med etter initiativ fra Kjell Inge Røkke og Aker.

Initiativet er delt i tre faser: 1. Samarbeid med Olympiatoppen for å løfte toppidrett for funksjonshemmede og derigjennom skape rollemodeller. 2. Samarbeid med særforbund og klubber for bedre tilrettelegging av breddeidrett for funksjonshemmede. 3. Samarbeid mellom Vi-bedrifter og det offentlige for å sikre at funksjonshemmede får de samme muligheter og rettigheter i samfunnet som funksjonsfriske.


– Det er hele 605 000 personer, flere enn det bor i Oslo, som er funksjonshemmede her i landet, og fakta viser at det er store skjevheter mellom funksjonsfriske og de med funksjonshemninger. VI tar utfordringen, og gjør noe med det, sier daglig leder Knut Nystad i Stiftelsen VI.

Idéen til initiativet og stiftelsen oppsto i samtaler mellom Kjell Inge Røkke og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

> Les mer her (akerasa.com)