Ståle Kyllingstad på NITO-kongressen

Aktuelt, Nyhet

Publisert

To menn i samtale på scene

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og Norsk Industris styreleder Ståle Kyllingstad fra IKM Gruppen i paneldebatt på NITO-kongressen 2021. Foto: NITO.

26.-28. november avholdt NITO årets NITO-kongress. Norsk Industris styreleder Ståle Kyllingstad deltok på åpningen i paneldebatt sammen fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet MS «REV Ocean», Nina Jensen og NITO-president Trond Markussen. Dette er første gang en representant fra Norsk Industri er med på kongressen.

Tema for debatten var bærekraft, omstilling og utvikling. 

– Det er ingen næring alene som kan erstatte olje og gass. Vi skal fortsatt ha inntekt av dette i flere år framover, men vi må utvikle alle næringer vi har. Vi har imidlertid havområder som er mange ganger så store som landområdene våre, og vi må derfor klare å skape mer i havnæringene, sa fiskeri- og havministeren.

Ståle Kyllingstad sa seg enig:

– Det er ikke tvil om vi besitter en kompetanse i Norge som er knytta til sjøen. Den er knyttet til havet og til god ingeniørkompetanse. Han tok til orde for at Norge må ta en ledende posisjon på flytende havvind.

Han trakk også fram viktigheten av karbonfangst- og lagring (CCS):

– Dersom Norge som har tolv tusen milliarder på bok, ikke kan bruke penger på å rette opp skaden av det produktet som vi har solgt og som har gitt oss velferden vi har i dag, så er det uforståelig for meg. Her må virkemiddelapparatet rettes inn slik at vi som næring og som totalindustri i Norge får frigjort midler til å ta tak i CCS. Da får vi den omstillingen og den transformasjonen vi trenger, påpekte han.

NITO er Norsk Industris største funksjonærforening og en viktig samarbeidspartner. Vi setter pris på at vår styreleder ble invitert til kongressen.

> Les mer her (nito.no)