Norsk Industri

Innhold

Skal kartlegge hybride trusler mot næringslivet i Norge

Nyhet

Publisert

Overvåkning

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) gjennomfører nå en større undersøkelse om hybride trusler og hendelser mot norsk næringsliv.

- Den siste tiden har det offentlige ordskiftet tatt for seg tema knyttet til hybride trusler og angrep på norsk sokkel. Hybride angrep kan være rettet mot både stater og næringsliv, og identifiseres ut i fra de irregulære og ukonvensjonelle virkemidlene som tas i bruk. Eksempelvis via påvirkningsoperasjoner, cyberangrep, spionasje og operasjoner hvor desinformasjon, nettmanipulering, og undergraving står sentralt, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR. Med dette initiativet vil Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) kartlegge utbredelsen av hybride trusler mot næringslivet.

I løpet av november og desember vil en rekke virksomheter bli kontaktet av Norstat per telefon og bedt om å svare på spørsmål til bruk i undersøkelsen. Når datainnsamlingen er avsluttet, vil dataene blir analysert i regi av NSR. Hovedfunnene i undersøkelsen og endelig rapport vil bli lagt frem på nyåret.

> Les mer her (nsr-org.no)