Norsk Industri

Innhold

Reduksjon i kontingent for 2020

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Som følge av koronakrisen er flere av Norsk Industris medlemsbedrifter inne i en særdeles vanskelig tid. Norsk Industris generalforsamling 9. juni vedtok å halvere kontingenten til Norsk Industri for 2020.

Vedtaket er begrunnet i en konkret vurdering av den ekstraordinære situasjonen som myndighetenes tiltak i forbindelse med koronaviruset har medført.

Styret vårt besluttet å foreslå dette for generalforsamlingen på styremøtet i mai. Dette vedtaket gjør at vi tærer på Norsk Industris egenkapital, men i solidaritet med de medlemmer som har det verst i dagens situasjon ser vi det som nødvendig, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen.

Det presiseres at dette ikke er ment å skape noen ny presedens i forhold til kontingentberegning for de neste årene. Heller ikke kan det legges noen føringer på at eventuelle andre fremtidige ekstraordinære situasjoner vil kunne skape noen forventning om endring av kontingent.

Norsk Industris generalforsamling 2020 ble avholdt digitalt 9. juni.