Nyttig studietur til Brussel

Publisert

En gruppe mennesker på møte

Organisasjonsavdelingen på møte hos Leiv Inge Steig hos Kongsberg Defence and Aerospace i Brussel. Foto: Norsk Industri

26.- 28. oktober var organisasjonsavdelingen i Norsk Industri på et storfint besøk til "Europas hovedstad" Brussel.

Dagene i Brussel ble fylt med innholdsrike besøk hos Kongsberg Defence & Aerospace, EU-kommisjonen, EU-delegasjonen, NHO Brussel, LO og EFTA. Programmet var godt planlagt, og hvert besøk hadde faglig relevans.

– Det er veldig viktig for Norsk Industris administrasjon å øke kompetanse på det som skjer i EU og hvordan dette påvirker norsk industri i den krevende situasjonen vi nå befinner oss i, både med krig i Europa, energikrisen og krevende arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Vi tar med oss viktig forståelse hjem som vi kan bruke til å finne frem gode trepartsløsninger i Norge, sier organisasjonsdirektør Carla Botten-Verboven, som leder avdelingen.

Viktige besøk

Det første besøket var med Leiv Inge Steig (Senior Vice President) i Kongsberg Defence & Aerospace. Hos teknologibedriften fikk vi et godt innblikk i hverdagen deres og forbindelsene med Europa og USA på forsvar- og romfartsprodukter.

Deretter gikk turen til EU-delegasjonen, NHO Brussel og EFTA. Hos EU-delegasjonen møtte vi arbeidslivsråden Kristina Jullum Hagen som snakket om EUs institusjoner og EU-delegasjonens arbeid. Vi fikk også en introduksjon om arbeidslivspolitikken og Norges prioriteringer på dette feltet.

Hos NHOs kontor i Brussel ble vi møtt av prosjektmedarbeider Ole Austevoll og seniorrådgiver Anne Line Kaxrud. Her fikk vi mer kjennskap til hvordan NHO i Brussel jobber med kommunikasjon og interesser ut mot norske bedrifter, og viktigheten av at norsk og europeisk næringsliv henger sammen.

Til slutt ble det besøk hos EFTA med kommunikasjonskoordinator Kamilla Jørstad som fortalte om EFTA-sekretariatets oppgaver i Brussel.

Avdelingstur – både nyttig og trivelig!

Norsk Industris organisasjonsavdeling består av ansatte som jobber med kurs og kompetanse, kommunikasjon og administrasjon.

– Våre arbeidsområder spenner over alle Norsk Industris bransjer og fagområder, så det er svært nyttig for oss å reise ut på besøk i både inn- og utland. Og ikke minst er det hyggelig å oppleve nye ting sammen med kolleger og klekke ut gode ideer på veien, sier kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal.