Norsk Industri

Innhold

Nyttig fellessamling med Industri Energi

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Fellessamling med Industri Energi og Norsk Industri 11. februar. Forbundsleder Frode Alfheim og adm. dir. Stein Lier-Hansen i samtale om næringspolitisk samarbeid. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Fellessamling med Industri Energi og Norsk Industri 11. februar. Forbundsleder Frode Alfheim og adm. dir. Stein Lier-Hansen i samtale om næringspolitisk samarbeid. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

11. februar var flere fra Norsk Industris administrasjon til stede på en fellessamling med representanter fra Industri Energi. Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri startet dagen med en samtale om næringspolitisk samarbeid.

Rundt 30 deltakere fra organisasjonene var samlet, og det ble tid til både informasjon fra begge parter og gode diskusjoner.

I tillegg til det næringspolitiske samarbeidet, sto følgende på agendaen:

  • Ansettelser i bedrifter
  • Hvordan rekruttere til «TIP»?
  • IA-avtalen
  • Skiftarbeid og skiftplaner sett i et HMS-perspektiv
  • Organisasjonsgraden på overenskomstene

- Slike møter som dette er både nyttige og viktige for samarbeidet mellom organisasjonene. Vi setter pris både på de gode diskusjonene og det gode samarbeidet vi har med Industri Energi, sier Stein Lier-Hansen.