Norsk Industri

Innhold

Nyttig besøk fra PST

Aktuelt, Nyhet

Publisert

23. juni fikk vi i Norsk Industri besøk fra PST. Her fikk vi blant annet høre om hvordan de jobber med innsidetematikk og ansettelsesforhold.

I tillegg fikk vi høre om etteretningsarbeid og hvordan datasikkerhet og digitale trusler i stor grad preger norske bedrifters hverdag.

Norsk Industri er av og til i kontakt med PST angående aktører fra land som Russland, Kina og Iran – og hvordan man skal være obs ved markedsarbeid, ansettelser mm.

- I et tillitsbasert samfunn som det norske, er det greit at vi ikke er naive, sier direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

Om kort tid gir PST ut en ny brosjyre om ansettelsesforhold og nasjonaliteter – så snart denne foreligger vil vi sette oss inn i den og gjøre den tilgjengelig via våre nettsider.

PST-sjefen til Industri Futurum

Mandag 20. november kommer PST-sjef Benedicte Bjørnland til vår store møteplass Industri Futurum på Gardermoen. Her vil hun snakke om hva som truer norske bedrifter, og hvordan PST jobber med dette.

> Gå til Industri Futurum