Ny president i USA - hva kan dette bety for norsk industri?

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Joe Biden og Kamala Harris

Skjermdump: NRK

Så kom endelig valgresultatet. Joe Biden blir USAs neste president. For norsk industri kan det bety at den usikkerheten som har preget de foregående årene kan bli mindre.

Den utenriks- og handelspolitiske plattformen til Biden har hatt i denne valgkampen har ikke vært særlig tydelig. Noe kan vi imidlertid lese ut av den og politikken han har fremmet så langt og som peker fremover:

  • USA vil forlate Trumps kurs med "America First" og heller bli mer internasjonalt rettet. I hvilken grad USA vil påta seg en internasjonal lederrolle og med hva og hvor er usikkert. I utenrikspolitiske saker har Kongressen langt på vei vært lammet de siste fire årene og Biden har i liten grad profilert seg. Organisasjoner viktige for Norge som FN, WTO og NATO vil likevel få mer oppmerksomhet og USA vil ta en mer aktiv rolle.
  • Økonomisk (og strategisk) vil amerikanerne forbli en stormakt med betydelig innflytelse, men det hefter stor usikkerhet hvor veksten vil komme og hvordan de ulike sektorene vil klare seg i den globale konkurransen.
  • Handelspolitisk vil USA fortsette å være kritiske til hvordan WTO fungerer, men boikotten av tvisteløsningsmekanismen vil trolig oppheves. Dette vil være en klar fordel i det nødvendige arbeidet som må gjøres for å reformere organisasjonen og bane vei for en ny global handelsavtale.
  • Forholdet til Kina vil bedre seg, men mest sannsynlig bare på overflaten. Skepsisen til Kina har bred partipolitisk støtte i Kongressen. Årsaken til dette er dels økonomiske, men også geostrategiske.
  • Hva gjelder forholdet til Europa må vi forvente en bedring. Biden har spilt på verdibaserte politiske strenger og skal han engasjere seg mer internasjonalt må han bygge på det transatlantiske fellesskapet. Biden har i tillegg et annet syn på EU og NATO, og kan gå i samtaler med disse på en rekke områder med et annet ståsted enn Trump. Russland og deres politikk vil likevel kompliserer dette ytterligere, jf. blant annet Nord Stream II, samt at Tyrkia forblir en utfordring.
  • Det er vanskelig å si om USA vil oppheve straffetiltakene mot europeisk stål og aluminium med det første. Denne tollen har også rammet Norge. En avvikling av tiltakene vil muligens bli knyttet til en gjenoppliving av forhandlingene om en transatlantisk handelsavtale.
  • USA trakk seg valgdagen formelt ut av Paris-avtalen. Joe Biden har forpliktet seg til å ta USA inn igjen i avtalen. I tillegg vil han (gjen-)innføre flere nasjonale reguleringer. Det vil styrke det internasjonale klimaarbeidet og redusere faren for karbon- og investeringslekkasje som er en klar risiko for norsk prosessindustri.

Generelt og på overordnet plan vil nok forholdet mellom Norge og USA oppleves som uforandret. Avvikling av de handelspolitiske tiltakene og indirekte effekter av amerikansk politikk vil imidlertid være klart positive for både enkeltbedrifter og Norge som en liten, men utadvendt nasjon.

– USA forblir et delt land også etter valget, koronaen herjer og en plattform for de neste fire årene er ennå ikke meislet ut. For norsk industri er forutsigbarhet kanskje den viktigste av alle rammebetingelser. Den har vi fortsatt ikke per i dag. Men vi håper vi kan se frem til mer forutsigbarhet og mindre impulsdrevet politikk internasjonalt fremover, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.