Norsk Industri

Innhold

Nussir-ja gleder industrien

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Kobberstein fra Ulveryggen. Foto: Nussir

Kobberstein fra Ulveryggen. Foto: Nussir

Nærings- og fiskeridepartementet gir Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune. - Gledelig, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

- Det er gledelig at regjeringen nå åpner for at kobbergruven i Kvalsund i Finnmark kan starte produksjonen, sier Lier-Hansen.

Han understreker at verden trenger kobber og andre mineraler for å klare det grønne skiftet og for å nå klimamålene i Paris-avtalen.

- Også av den grunn har Norsk Industri alltid ment at det er riktig av Norge å gjøre seg bruk av våre naturlige ressurser, mineralressurser inkludert. Nussirs kobberressurser er ikke noe unntak i så henseende.

Uten CO2-utslipp

Lier-Hansen noterer seg at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er trygg på at den deponeringen av utslipp i Repparfjorden som gruvedriften vil innebære, ikke innebærer en miljøtrussel. Han viser i denne sammenheng til at gruveeier Øystein Rushfeldt nylig opplyste at siktemålet er en drift av gruven helt uten CO2-utslipp.

I tillegg vektlegger Lier-Hansen at gruvedrift i Kvalsund innebærer at landsdelen nå blir tilført sårt tiltrengte arbeidsplasser og aktivitet.

Les også:

Gruvedrift er nøkkelen til en grønn framtid

Mineralnæringens betydning for å løse klimakrisen

> Fakta om sjødeponi