Norsk Industri

Innhold

Når politikere besøker bedriften

Fv.: Statsminister Erna Solberg, adm. direktør Stein Lier-Hansen og direktør Knut E. Sunde fra Norsk Industri, næringsminister Monica Mæland. Tatt på Herøya under presentasjon av industrimeldingen 30. mars 2017.

I valgkampen skjer det ofte at politikere fra ulike partier avlegger våre medlemsbedrifter besøk. Det er en god anledning til å skape oppmerksomhet om saker som er av betydning for bedriften.

Tydelig budskap

Det budskap som bedriften måtte ønske å fremføre ved slike anledninger, står seg enda bedre hvis de tillitsvalgte mener det samme som ledelsen og er tydelige på at det dere trenger, er viktig for bedriftens fremtid.

Et tydelig budskap fra bedriften svekkes ikke av at det også overleveres skriftlig. Selvsagt også til medfølgende presse.

Industrimeldingen

Industrien har fått mye politisk oppmerksomhet det siste året: Regjeringen har kommet med sin Industrimelding, den første siden 1981. Og næringskomiteen på Stortinget har avgitt innstilling til Industrimeldingen.

Norsk Industris kommentarer til Industrimeldingen og næringskomiteens innstilling finner du her

Sammfunnsbidrag

Bedriftenes samfunnsbidrag er noe som alt for sjelden trekkes frem. NHO har laget en oppskrift på hvordan samfunnsbidraget kan kalkuleres.

Finn ut hvor mye din bedrift bidrar med til samfunnet

Industriens veikart

Norsk Industri har utviklet veikart for en lang rekke bransjer. Veikartene er viktige, ikke minst fordi de forteller hvordan ulike deler av industrien i Norge ønsker å utvikle seg, samtidig som Norge går i retning av lavutslippssamfunnet.

Her gir vi deg veikartenes felles anbefalinger

En oversikt over veikartene finner du her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: