Foto:

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Hans-Christian Gabrielsen

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen på helikopterdekket på Johan Sverdrups boligplattform våren 2019. Foto:

Det er med dyp sorg og sjokk at vi i Norsk Industri har mottatt meldingen om Hans-Christian Gabrielsens brå og uventede bortgang.

– Hans-Christian var venn av industrien og var utrettelig i sin argumentasjon for industri, velferd og rettferdig fordeling. Som mangeårig tillitsvalgt i Fellesforbundet på vegne av skogindustrien etterlater Hans-Christian seg kun gode minner, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Våre tanker går til hans nærmeste familie.