Legemiddelindustrien ut av Norsk Industri, hva nå?

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Teknologi

Illustrasjon: iStockPhoto.

Legemiddelindustrien (LMI) har vært bransjeforening i Norsk Industri i mange år. Vi konstaterer at LMI i årsmøte 29. mars har besluttet å bli med i NHOs nyopprettede landsforening NHO Geneo.

I organisasjonslivet bestemmer ikke organisasjonene over medlemmene, men omvendt. Den enkelte bedrift må derfor selv beslutte om den vil fortsette som medlem i Norsk Industri eller bli med over til NHO Geneo. Dobbelt medlemskap er også et alternativ. Flere industribedrifter innen legemiddelindustrien var medlemmer av Norsk Industri før LMI ble dannet og kom til oss.

Norsk Industri konstaterer at flere produsenter av legemidler ønsker å forbli medlemmer i Norsk Industri. Disse bedriftene er industribedrifter og nyter godt av en stor bredde av de industrielle sakene vi jobber med, inkl. kjemikaliepolitikk mm. Dessuten vil tariffavtalen og forhandlingsutvalget for farmasøytisk industri fortsatt ligge i Norsk Industri. Forhandlingene innen denne overenskomsten finner sted 10.-11. mai.

Nytt forum

I lys av denne utviklingen, vil Norsk Industri opprette et Forum for legemiddelproduksjon. Medlemmer av Norsk Industri, enten de per i dag er tilsluttet LMI eller ei, kan delta der. Forumet vil fremover gradvis konkretisere sitt innhold.