Kan industrien flytte tilbake til byene?

Publisert

Produksjonslinje i Bodø

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA.

I Bodø skal man bygge en ny bydel når flyplassen flyttes. Utviklingsselskapet BRUS, DNB, Bodø Kommune og Norsk Industri har fått noen av de fremste arkitektmiljøene med Asplan Viak og DRMA til å lage en mulighetsstudie for utvikling av "urban industri" i Bodø.

Mulighetsstudien skal undersøke, konkretisere og visualisere løsninger for sameksistens mellom industri/produksjon og næring, handel, bolig og fritid. «Ny bydel» Bodø skal innarbeide nye, innovative og prinsipielle løsninger – hvor sammenhengen mellom det grønne skiftet, en levende by og fremtidsrettet industri/produksjon er sentralt.

– Dette handler om å få de nye arbeidsplassene med høy verdiskaping inn i bykvartalene. Målet er å komme bort fra den tradisjonelle arealmessige delingen når det gjelder byutvikling der det er tydelige skiller mellom næringsområder, boliger og grønt, sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen i Bodøregionens Utviklingsselskap.

– Ingen andre byer i Norge tenker som dette. Dette er et veldig spennnende arbeid, sier Kjetil Tvedt i Norsk Industri om rapporten Urban Industri som ble lagt frem 9. juni.

> Les mer og last ned rapporten her (bodoregion.no)