Norsk Industri

Innhold

Høringer i september og oktober 2019

Arbeid pågår

Foto: Trelleborg

Det er igjen duket for nye høringsrunder fra Arbeidstilsynet innen flere områder. Vi ber om eventuelle innspill så snart som mulig.

Arbeidstilsynet gjennomfører som vanlig en ordinær høringsprosess i september og oktober, hvorimot Petroleumstilsynet i år har valgt å utsette høringsprosessen til senere. Denne e-posten inneholder derfor en oversikt over Arbeidstilsynets høringer.

Det bes om at eventuelle innspill sendes inn til hilde.selle@norskindustri.no
innen 10. september 2019.

 

1. Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene:
  • Forskrift om administrative ordninger
  • Forskrift om utførelse av arbeid
  • Forskrift om tiltak – og grenseverdier
  • Arbeidsplassforskriften
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • Produsentforskriften

> Høringsbrev
> Høringsliste
Høringsfristen er 15. september 2019.

2. Forslag om endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Høringen gjelder endringer i hvilke opplysninger som skal fremgå av HMS-kortene, samt krav om makulering av kort. Arbeidstilsynet foreslår også å endre tidspunktet for levering av årlig melding for godkjente renholdsvirksomheter.

> Høringsbrev
> Høringsliste
Høringsfristen er 1. oktober 2019.

3. Forslag til endringer om bruk av overtredelsesgebyr mv.

Høringen gjelder tiltak for bedre å kunne håndheve brudd på opplysningsplikten og manglende etterlevelse av stans. Forslaget innebærer at Arbeidstilsynet kan bruke overtredelsesgebyr ved slike brudd.
> Høringsbrev
> Høringsliste
Høringsfristen er 3. oktober 2019.