Norsk Industri

Innhold

Håp om næringsvennlig politikk og klimasatsing

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Når Norge nå får en ikke-sosialistisk flertallsregjering bør det ligge til rette for en aktiv og næringsvennlig økonomisk politikk, og en klimapolitikk som fører til at Norge oppfyller sine forpliktelser etter Paris-avtalen.

- Men for at klimaløftene skal tas på alvor, må Norge få på plass et opplegg for fullskala CO2-håndtering og et CO2-fond. Hvis ikke står ikke løftene til troende, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri om enigheten på Granavolden.

Han har merket seg at Granavolden-erklæringen fokuserer på at regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, der den offentlige pengebruken skal tilpasses situasjonen i norsk økonomi.

Lier-Hansen er fornøyd med at regjeringen går for "en offensiv klimapolitikk som virker". Når regjeringen nå øker målene og vil samarbeide med EU om gjennomføringen, forventer han at fireparti-regjeringen vil fortsette det viktige arbeidet med å få på plass karbonfangst og lagring i Norge, samt at det etableres et eget CO2-fond.

- Vår evne til å oppfylle målene i Paris-avtalen står og faller med at vi får til en god og bærekraftig løsning for CO2-håndtering i Norge, fastslår Lier-Hansen.

Dersom flertallsregjeringen følger opp sine løfter om en god næringspolitikk, stabilitet i oljepolitikken, koblet med en ambisiøs klimapolitikk, er det bra. Han er også tilfreds med formuleringen om at "den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt vekstfremmende skattelettelser".

Lier-Hansen merker seg også:

  • Fortsatt nedtrapping av formuesskatten på arbeidende kapital
  • Katapultordningen videreutvikles
  • Regjeringen slår ring om EØS-avtalen
  • Økt næringsrettet forskning
  • En ekstra skoletime med realfag
  • Offensiv klimapolitikk, ikke-kvotepliktige utslipp skal ned med 45 prosent innen 2030

En flertallsregjering ved roret betyr at rollefordelingen endres mellom storting og regjering. De viktige sakene vil i praksis være avgjort når de kommer til Stortinget. Det er ikke noe tap for norsk demokrati at de siste års evindelige "stortingsregjereri" nå trolig tar slutt. Dok 8-forslag fra nær sagt alle hold har ført til uro og frykt for uforutsigbarhet i industri og næringslivs-kretser.

- Det industrien først og fremst ønsker, er stabile og konkurransedyktige rammebetingelser. Dersom flertallsregjeringen gir oss det, er det bra for industrien og bra for Norge, konkluderer Stein Lier-Hansen.