Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

20 resultater

Type artikkel
Velg område
20 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Mekling på overtid

  Oppdatert kl. 14.30: LO/YS og NHO mekler på overtid.

 2. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Meklingen fortsetter

  Onsdag 4. april startet meklingen hos Riksmekleren. Under meklingen har partene taushetsplikt, og det er Riksmekleren som styrer kommunikasjonen.

 3. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Meklingen har startet

  Onsdag 4. april startet meklingen i årets tariffoppgjør hos Riksmeklingsmannen.

 4. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  God reallønnsvekst i 2017

  1. februar publiserte SSB sin lønnsstatistikk, basert på a-ordningen. Denne viser at veksten i månedslønn for alle ansatte ble 2,3 prosent i 2017. Dette er innenfor rammen på 2,4 prosent som ble satt i tariffoppgjøret i fjor. Hør hva adm. dir. Stein Lier-Hansen sier.

 5. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Mellomoppgjøret 2017 vedtatt

  Mellomoppgjøret mellom NHO og LO ble endelig vedtatt den 18. april 2017 av begge parter.

 6. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  TBU-tallene tilsier fortsatt lav lønnsvekst

  20. februar kom Teknisk Beregningsutvalg (TBU) med grunnlaget for det kommende lønnsoppgjøret. Tallene underbygger behovet for fortsatt lav lønnsvekst, ifølge NHO.

 7. Aktuelt, Tariffoppgjøret

  Enighet i meklingen med Safe

  Det er oppnådd enighet med Safe i meklingen på Oljeoverenskomsten som blant annet gjelder for landanlegg. Dermed unngås streik.

 8. Aktuelt, Gjenvinning, Tariffoppgjøret

  Enighet i gjenvinning

  Etter konstruktive forhandlinger, lyktes det å oppnå enighet i meklingen om Miljøoverenskomstene med hhv Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

 9. Aktuelt, Tariffoppgjøret

  Streiken i oljetransport er slutt

  Oljetransportstreiken er over. Parat/Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Industri kom på ettermiddagen 1. juli til enighet om en ny lønnsavtale mellom oljetransportselskapene og deres ansatte.

 10. Aktuelt, Grafisk bransjeforening, Tariffoppgjøret

  Grafisk: Enighet om tariffavtale

  Partene kom fram til en forhandlingsløsning i tarifforhandlingene om trykkeri-,bokbinder-, kartonasje og serigrafioverenskomstene mellom Grafisk bransjeforening/Norsk Industri og Fellesforbundet.