Deltok på høring om endringer i forsvaret i kjølvannet av Russlandinvasjonen

Publisert

Norsk Industri stilte torsdag 28. april i Stortingets Utenriks- og Forsvarskomite om Stortingsmelding nr. 10 – om endringer i forsvaret i kjølvannet av Russlandinvasjonen.

Direktør Knut E. Sunde stilte for Norsk Industri og la mest vekt på dialogen som over tid har pågått mellom Forsvaret/Sjøforsvaret og industrien om standardiserte fartøy. Industrien i Norge ved verft og utstyrsindustri har over tid tatt frem et konsept som skal kunne imøtekomme forsvarets ønske om mer standardiserte skip som kan produseres i Norge med svært høyt norskinnhold og samtidig bidra til at driftskostnadene i Forsvaret reduseres. Vi ønsker nå denne dialogen mer strukturert og forsert. Målet er å kunne starte bygging av moderskip til mineryddere, kystvakt mm innen få år.

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina og også pandemien, mener vi også Stortinget med hell kan understreke overfor regjeringen at det er klare beredskapsfordeler for forsvaret med bygging, oppgraderinger og vedlikehold av skipene innenlands.

Våre medlemsbedrifter melder til oss at større rederier i økende grad etterspør standardiserte løsninger ved kontrahering av nye skip. Begrunnelsen er lavere driftskostnader og forbedret opplæring av mannskap.

Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSI), Fellesforbundet og Maritimt Forum stilte også i møtet og tok også opp samme tema.

> Last ned våre innspill

> Se høringen her (stortinget.no)