Deltok på høring om eksport av forsvarsmateriell

Publisert

Høring i Stortinget

Høring i Utenriks- og forsvarskomiteen 6. september 2022. F.v. Carla Botten-Verboven (Norsk Industri), Even Aas (Kongsberg Gruppen), Torbjørn Svensgård (FSi) og Sissel Solum (Nammo). Foto: Norsk Industri

6. september deltok Norsk Industri i høring om eksport av forsvarsmateriell i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Norsk Industri var representert ved direktør Carla Botten-Verboven og fagsjef Jeanette Iren Moen. På høringen var også to av våre medlemsbedrifter representert: Sissel Solum, konserndirektør i Nammo og Even Aas, styremedlem i Norsk Industri og konserndirektør samfunnskontakt i Kongsberg Gruppen.

Norsk Industri mener at et stabilt og forutsigbart regime for eksportkontroll er en forutsetning for at norsk forsvarsindustri skal forbli en troverdig og pålitelig leverandør og partner i det internasjonale markedet.

I høringen fokuserte Norsk Industri på blant annet:

  • Kontrollen med eksport av forsvarsmateriell fortsatt skal være restriktiv og forutsigbar.
  • Krigen i Ukraina gjør at det er viktigere enn noen gang å styrke både Forsvaret og å opprettholde et regime som gir stabile rammebetingelser for å produsere forsvarsmateriell.
  • En sterk nasjonal forsvarsindustri er viktig for vår egen forsvarsevne. Vi må ha en strategisk kapabilitet, slik at vi både har evne til å anskaffe det vi trenger, når vi trenger det, og kunne tilby materiell når de har behov.
  • Industrien må ha rammevilkår som er forutsigbare og på linje med konkurrentenes.
  • Eksport av forsvarsmateriell fra Norge og norsk industris deltagelse i flernasjonale forsvarsmateriellprosjekter, er en forutsetning for at industrien skal kunne fortsette å styrke og videreutvikle et høyteknologisk kompetansemiljø med høy verdiskaping og betydelige ringvirkningseffekter i mange lokalsamfunn i hele landet.
  • Samarbeid på tvers av industrien, slik de gjør for eksempel på Raufoss og Kongsberg, er avgjørende for utvikling av miljøene og regionenes innovasjonskraft.

> Følg saken (stortinget.no)