Norsk Industri

Innhold

Cyber security er avgjørende for å lykkes i fremtidens industri

Torgeir Waterhouse, Direktør internett og nye medier, IKT-Norge

Torgeir Waterhouse, Direktør internett og nye medier, IKT-Norge

Cyber security er en av de største flaskehalsene for digitalisering. Hvordan kan økt åpenhet og deling forenes med bedriftenes behov for å beskytte konkurransesensitive data?

Torgeir Waterhouse er direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Torgeir Waterhouse har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Waterhouse dekker emner som internettilgang, infrastruktur, frekvenser, overvåking og rettshåndhevelse, opphavsrett, personvern, digitalisering, forbrukerrelaterte saker, spill og spillingifisering, tingenes internett, smarte byer, smarte hjem, internettstyring, digital kompetanse.

- Cyber security er utrolig viktig for å lykkes med industri i framtida. Helt enkelt fordi alt vi gjør, alle produksjonsprosesser, er kobla til nettet på et eller annet vis, og da er det helt avgjørende at vi har kontroll på sikkerheten og kontroll på risikoen, sier han.

> Vil du høre mer fra Torgeir? Klikk her!