Norsk Industri

Innhold

AFP må endres, er ikke bærekraftig

Aktuelt, Nyhet, Lønn og tariff, Økonomi

Publisert

Norsk Industris administrerende direktør, Stein Lier-Hansen, sier i et intervju med VG 12. desember at AFP-ordningen er blitt for dyr og at den er blitt en ordning «for godt betalte menn».

Adm. direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Bakgrunnen er en utredning som viser massiv milliardunderdekning for AFP i 2040, dersom utviklingen fortsetter som nå.

Lier-Hansen minner om at AFP – Avtalefestet Pensjon – ble innført i 1988  for å yte en håndsrekning til «sliterne» i arbeidslivet. – I dag vet knapt noen hvem disse sliterne er og ordningen er blitt alvorlig utvannet, hevder Stein Lier-Hansen.

Tre av fire som mottar AFP i privat sektor er menn. Lier-Hansen poengterer at mange av dem er oppegående eldre, som fint jobber videre fra de er 62 år. – De jobber normalt, men får i tillegg mange tusen kroner rett inn på konto, sier han og fortsetter: - Utredningen viser at ordningen er så attraktiv at det vil bli svært mange flere AFP-ere i fremtiden og at underfinansieringen vil bli mellom 40 og 60 milliarder kroner i 2040. Norge har ikke råd til det, fastslår Norsk Industri-sjefen.

Den store politiske utfordringen med AFP er at dette er en del av tariffavtalen. LO har i praksis vetorett når det gjelder endringer. Lier-Hansen håper likevel at det vil la seg gjøre å finne frem til en enighet, ikke minst med basis i at det nå er dokumentert at ordningen ikke er bærekraftig i fremtiden.

Les mer HER