Norsk Industri

Innhold

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Det er mange typer spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i et tariffoppgjør. Vår juridiske vakttelefon er en service for våre medlemmer.

Norsk Industris nettsider vil bli oppdatert under oppgjøret. Berørte bedrifter vil også få informasjon via e-post. Informasjon vil og bli gitt til våre medlemmer via vårt nyhetsbrev.

Våre advokater vil være opptatt med forhandlingene. Vi ber derfor om at evt. henvendelser skjer via:

Tlf. 23 08 88 88

eller

advokat@norskindustri.no

Presse

Journalister bes henvende seg til kommunikasjonsdirektør Finn Langeland. All koordinering av pressehenvendelser skal skje av kommunikasjonsdirektøren.