Norsk Industri

Innhold

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Det er mange typer spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i et tariffoppgjør. Vår juridiske vakttelefon er en service for våre medlemmer.

Har du spørsmål om tariffoppgjøret?

Ta kontakt på e-post tariff2020@norskindustri.no.

Våre advokater:

  • Advokat Hans-Martin Møllhausen: 918 88 207
  • Advokat Terje Hovet: 951 40 860
  • Advokat Vibeke Lærum: 930 03 884
  • Advokat Sunniva Berntsen: 916 79 525
  • Advokat Linn Catrine Sjølund: 934 04 994
  • Advokatfullmektig Nora Køber Garvoll: 473 52 303

Presse

Journalister bes henvende seg til kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal, e-post: cwe@norskindustri.no, tlf. 47637797.