Norsk Industri

Innhold

Forhandlingskalender 2021

Aktuelt

Publisert

Meklingsstart ved lønnsoppgjøret 2021. F.v. Ole Erik Almlid, NHO, riksmekler Mats Ruland og Peggy Hessen Følsvik, LO. Foto: NHO

Meklingsstart ved lønnsoppgjøret 2021. F.v. Ole Erik Almlid, NHO, riksmekler Mats Ruland og Peggy Hessen Følsvik, LO. Foto: NHO

Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.

Datoer legges inn fortløpende.

  Overenskomst Forbund Dato for tilpasningsforhandlinger
83 Industrioverenskomsten - VO-delen    
  Industrioverenskomsten - Parat Parat 6. mai
296 Industrioverenskomsten - TEKO-delen    
159 Fellesoverenskomsten for treforedling Fellesforbundet  
101 Overenskomsten for Den elektrokjemiske industri Industri Energi 7. mai
105 Overenskomsten for Vask og Renserier Industri Energi 12. mai
106 Overenskomsten for kjemisk-teknisk industri Industri Energi 19. mai
184 Oljeavtalen Fellesforbundet 25. mai
488 Oljetransportavtalen - NHO/Norsk Industri-YS/PARAT PARAT 25. mai
327 Bergindustrioverenskomsten NAF  
195 Overenskomsten for Møbel og annen treindustri Industri Energi  
109 Overenskomsten for farmasøytisk industri Industri Energi 19. mai
329 Overenskomsten for Glass og Keramisk industri Industri Energi 11. mai
57 Eske-, Kartonasje- og Papiroverenskomsten Fellesforbundet  
55 Bokbinderier Fellesforbundet  
56 Trykkerier og grafiske bedrifter Fellesforbundet  
441 Serigrafioverenskomsten Fellesforbundet  
53 Overenskomsten for Stenindustri Fellesforbundet  
54 Sandtaksoverenskomsten Fellesforbundet  
540 Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter Parat  

Det gjennomføres også tilpasningsforhandlinger på enkelte bedriftsinterne avtaler.

* Vi anbefaler at lokale forhandlinger gjennomføres etter tilpasningsforhandlingene.