Forhandlingskalender 2021

Aktuelt

Publisert

Meklingsstart ved lønnsoppgjøret 2021. F.v. Ole Erik Almlid, NHO, riksmekler Mats Ruland og Peggy Hessen Følsvik, LO. Foto: NHO

Meklingsstart ved lønnsoppgjøret 2021. F.v. Ole Erik Almlid, NHO, riksmekler Mats Ruland og Peggy Hessen Følsvik, LO. Foto: NHO

Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.

Datoer legges inn fortløpende.

Når en overenskomst er markert med "protokoll foreligger" så finner du protokollen her.

  Overenskomst Forbund Dato for tilpasningsforhandlinger*
83 Industrioverenskomsten - VO-delen   6. mai (protokoll foreligger)
  Industrioverenskomsten - Parat Parat 6. mai (protokoll foreligger)
296 Industrioverenskomsten - TEKO-delen   6. mai (protokoll foreligger)
159 Fellesoverenskomsten for treforedling Fellesforbundet 20. mai (protokoll foreligger)
101 Overenskomsten for Den elektrokjemiske industri Industri Energi 7. mai (protokoll foreligger)
105 Overenskomsten for Vask og Renserier Industri Energi 12. mai (protokoll foreligger)
106 Overenskomsten for kjemisk-teknisk industri Industri Energi 19. mai (protokoll foreligger)
184 Oljeavtalen Fellesforbundet 25. mai (protokoll foreligger)
488 Oljetransportavtalen - NHO/Norsk Industri-YS/PARAT PARAT 25. mai (protokoll foreligger)
327 Bergindustrioverenskomsten NAF 20. mai (protokoll foreligger)
195 Overenskomsten for Møbel og annen treindustri Industri Energi 27. mai (protokoll foreligger)
109 Overenskomsten for farmasøytisk industri Industri Energi 19. mai (protokoll foreligger)
329 Overenskomsten for Glass og Keramisk industri Industri Energi 11. mai (protokoll foreligger)
57 Eske-, Kartonasje- og Papiroverenskomsten Fellesforbundet 6. mai (protokoll foreligger)
55 Bokbinderier Fellesforbundet 6. mai (protokoll foreligger)
56 Trykkerier og grafiske bedrifter Fellesforbundet 6. mai (protokoll foreligger)
441 Serigrafioverenskomsten Fellesforbundet 6. mai (protokoll foreligger)
53 Overenskomsten for Stenindustri Fellesforbundet 11. mai (protokoll foreligger)
54 Sandtaksoverenskomsten Fellesforbundet 11. mai (protokoll foreligger)
540 Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter Parat 12. mai (protokoll foreligger)

Det gjennomføres også tilpasningsforhandlinger på enkelte bedriftsinterne avtaler.

* Vi anbefaler at lokale forhandlinger gjennomføres etter tilpasningsforhandlingene.