Forhandlingskalender 2023

Publisert

Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og adm. dir. Ole Erik Almlid i NHO etter at det ble enighet i lønnsoppgjøret 2023. Foto: NHO

Her finner du en oversikt over datoer for tilpasningsforhandlinger for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.

Datoer legges inn fortløpende.

Når en overenskomst er markert med "protokoll foreligger" så finner du protokollen her.

Nr. Tariffavtale Forhandlingsdato
327 Bergindustri 24. mai (protokoll foreligger)
101 Elektrokjemisk 30. mai (protokoll foreligger)
109 Farmasøytisk 15. juni (protokoll foreligger)
329 Glass og keramisk 8. juni (protokoll foreligger)
56 Grafisk 28. april (protokoll foreligger)
98 Industrioverenskomsten – LO 28. april (protokoll foreligger)
219, 446, 496 Industrioverenskomsten – YS  8. mai (protokoll foreligger)
57 Kartonasje 28. april (protokoll foreligger)
106 Kjemisk –Teknisk 1. juni (protokoll foreligger)
477 Miljøbedrifter i Norge 9. mai (protokoll foreligger)
195 Møbel 2. juni (protokoll foreligger)
184 Oljeavtalen 14. juni (protokoll foreligger)
271 Oljeselskaper TBD
488 Oljetransport 14. juni (protokoll foreligger)
54 Sandtak 20. april (protokoll foreligger)
441 Serigrafiske bedrifter 28. april (protokoll foreligger)
53 Steinindustri 20. april (protokoll foreligger)
159 Treforedling 30. mai (protokoll foreligger)
105 Vask og rens 3. mai (protokoll foreligger)

Det gjennomføres også forhandlinger på enkelte bedriftsinterne avtaler.

* Vi anbefaler at lokale forhandlinger gjennomføres etter forhandlingene på overenskomstene.