Forhandlingskalender 2023

Publisert

Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og adm. dir. Ole Erik Almlid i NHO etter at det ble enighet i lønnsoppgjøret 2023. Foto: NHO

Her finner du en oversikt over datoer for tilpasningsforhandlinger for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.

Datoer legges inn fortløpende.

Når en overenskomst er markert med "protokoll foreligger" så finner du protokollen her.

Nr. Tariffavtale Forhandlingsdato
327 Bergindustri 24. mai (protokoll foreligger)
101 Elektrokjemisk 30. mai
109 Farmasøytisk 15. juni
329 Glass og keramisk 8. juni
56 Grafisk 28. april (protokoll foreligger)
98 Industrioverenskomsten – LO 28. april (protokoll foreligger)
219, 446, 496 Industrioverenskomsten – YS  8. mai (protokoll foreligger)
57 Kartonasje 28. april (protokoll foreligger)
106 Kjemisk –Teknisk 1. juni
477 Miljøbedrifter i Norge 9. mai (protokoll foreligger)
195 Møbel 2. juni
184 Oljeavtalen 14. juni
271 Oljeselskaper TBD
488 Oljetransport 14. juni
54 Sandtak TBD
441 Serigrafiske bedrifter 28. april (protokoll foreligger)
53 Steinindustri TBD
159 Treforedling 30. mai (protokoll foreligger)
105 Vask og rens 3. mai (protokoll foreligger)

Det gjennomføres også forhandlinger på enkelte bedriftsinterne avtaler.

* Vi anbefaler at lokale forhandlinger gjennomføres etter forhandlingene på overenskomstene.