Forhandlingskalender 2022

Aktuelt

Publisert

Riksmekler Mats Ruland, Jørn Eggum i Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Fv.: Riksmekler Mats Ruland, Jørn Eggum i Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri etter at frontfagsoppgjøret 2022 var i havn. Foto: Cathrine Westile Eidal / Norsk Industri.

Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.

Datoer legges inn fortløpende.

Når en overenskomst er markert med "protokoll foreligger" så finner du protokollen her.

  Overenskomst Forbund Forhandlings-datoer*
  Industrioverenskomsten - fellesdelen Fellesforbundet 9.-31. mars (møtebok og forslag foreligger)
83 Industrioverenskomsten - VO-delen Fellesforbundet 9.-31. mars (møtebok og forslag foreligger)
352 Industrioverenskomsten (Teknologi og data) Fellesforbundet 9.-31. mars (møtebok og forslag foreligger)
296 Industrioverenskomsten - TEKO-delen   9.-31. mars (møtebok og forslag foreligger)
  Industrioverenskomsten - Parat Parat 9.-31. mars (møtebok og forslag foreligger)
159 Fellesoverenskomsten for treforedling Fellesforbundet 20.-21. april (protokoll foreligger)
101 Overenskomsten for Den elektrokjemiske industri Industri Energi 3.-4. mai (mekling 11.-12. august) (protokoll foreligger)
105 Overenskomsten for Vask og Renserier Industri Energi 27.-28. april (protokoll foreligger)
106 Overenskomsten for kjemisk-teknisk industri Industri Energi 10.-11. mai (protokoll foreligger)
184 Overenskomsten for Oljeselskaper (Oljeavtalen) Fellesforbundet 30.-31. mai (protokoll foreligger)
488 Oljetransportavtalen PARAT 30.-31. mai (protokoll foreligger)
327 Bergindustrioverenskomsten NAF 14.-15. juni (protokoll foreligger)
50 Overenskomsten for Wallboardfabrikker Fellesforbundet 9. juni (protokoll foreligger)
195 Overenskomsten for Møbel og annen treindustri Industri Energi 12. mai (protokoll foreligger)
109 Overenskomsten for farmasøytisk industri Industri Energi 10.-11. mai (protokoll foreligger)
329 Overenskomsten for Glass og Keramisk industri Industri Energi 9. mai (protokoll foreligger)
477 Miljøoverenskomsten Fellesforbundet 2.-3. mai (protokoll foreligger)
483 Miljøoverenskomsten YTF 2.-3. mai
57 Eske-, Kartonasje- og Papiroverenskomsten Fellesforbundet 23.-24. mai (protokoll foreligger)
55 Bokbinderier Fellesforbundet 23.-24. mai (protokoll foreligger)
56 Trykkerier og grafiske bedrifter Fellesforbundet 23.-24. mai (protokoll foreligger)
441 Serigrafioverenskomsten Fellesforbundet 23.-24. mai (protokoll foreligger)
53 Overenskomsten for Stenindustri Fellesforbundet 2. juni (protokoll foreligger)
54 Sandtaksoverenskomsten Fellesforbundet 30. mai (protokoll foreligger)
224 Oljeoverenskomsten SAFE  
130 Bransjeavtalen Industri Energi  

Det gjennomføres også forhandlinger på enkelte bedriftsinterne avtaler.

* Vi anbefaler at lokale forhandlinger gjennomføres etter forhandlingene på overenskomstene.