Forhandlingskalender 2022

Aktuelt

Publisert

Riksmekler Mats Ruland, Jørn Eggum i Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Fv.: Riksmekler Mats Ruland, Jørn Eggum i Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri etter at frontfagsoppgjøret 2022 var i havn. Foto: Cathrine Westile Eidal / Norsk Industri

Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.

Datoer legges inn fortløpende.

Når en overenskomst er markert med "protokoll foreligger" så finner du protokollen her.

  Overenskomst Forbund Forhandlings-datoer*
  Industrioverenskomsten - fellesdelen Fellesforbundet 9.-31. mars (møtebok og forslag foreligger)
83 Industrioverenskomsten - VO-delen Fellesforbundet 9.-31. mars (møtebok og forslag foreligger)
352 Industrioverenskomsten (Teknologi og data) Fellesforbundet 9.-31. mars (møtebok og forslag foreligger)
296 Industrioverenskomsten - TEKO-delen   9.-31. mars (møtebok og forslag foreligger)
  Industrioverenskomsten - Parat Parat 9.-31. mars (møtebok og forslag foreligger)
159 Fellesoverenskomsten for treforedling Fellesforbundet 20.-21. april (protokoll foreligger)
101 Overenskomsten for Den elektrokjemiske industri Industri Energi 3.-4. mai (til mekling)
105 Overenskomsten for Vask og Renserier Industri Energi 27.-28. april (protokoll foreligger)
106 Overenskomsten for kjemisk-teknisk industri Industri Energi 10.-11. mai (protokoll foreligger)
184 Overenskomsten for Oljeselskaper (Oljeavtalen) Fellesforbundet 30.-31. mai
488 Oljetransportavtalen PARAT 30.-31. mai
327 Bergindustrioverenskomsten NAF 14.-15. juni
50 Overenskomsten for Wallboardfabrikker Fellesforbundet 24. mai
195 Overenskomsten for Møbel og annen treindustri Industri Energi 12. mai (protokoll foreligger)
109 Overenskomsten for farmasøytisk industri Industri Energi 10.-11. mai (protokoll foreligger)
62 Kabelmontøroverenskomsten EL & IT Forbundet 6. mai
329 Overenskomsten for Glass og Keramisk industri Industri Energi 9. mai
477 Miljøoverenskomsten Fellesforbundet 2.-3. mai (til mekling)
483 Miljøoverenskomsten YTF 2.-3. mai
57 Eske-, Kartonasje- og Papiroverenskomsten Fellesforbundet 23.-24. mai
55 Bokbinderier Fellesforbundet 23.-24. mai
56 Trykkerier og grafiske bedrifter Fellesforbundet 23.-24. mai
441 Serigrafioverenskomsten Fellesforbundet 23.-24. mai
53 Overenskomsten for Stenindustri Fellesforbundet 2. juni
54 Sandtaksoverenskomsten Fellesforbundet 30. mai
224 Oljeoverenskomsten SAFE  
130 Bransjeavtalen Industri Energi  

Det gjennomføres også forhandlinger på enkelte bedriftsinterne avtaler.

* Vi anbefaler at lokale forhandlinger gjennomføres etter forhandlingene på overenskomstene.