Verkstedoverenskomsten: Garantiregulering per 1. oktober

Publisert

På grunnlag av lønnsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå for året 2021 og lønnsutviklingen i industrien første halvår 2022 har NHO beregnet gjennomsnittlig timefortjeneste.

Industrioverenskomsten - VO-delen § 3.2 - Garantert fortjeneste

Vi viser til ovennevnte bestemmelse i overenskomsten.

På grunnlag av lønnsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå for året 2021 og lønnsutviklingen i industrien første halvår 2022 har NHO beregnet følgende gjennomsnittlige timefortjeneste for voksne arbeidere per 1. oktober 2022 (uten arbeidende formenn): kr 241,22

Tallene som er beregnet bygger på SSBs datainnsamling i A-ordningen. Alle lønnsdata som bedriftene har innrapportert i rubrikker/kategorier for "avtalt lønn" inngår i beregningsgrunnlaget.

Regulering etter bestemmelsen skal foretas slik at den gjennomsnittlige timefortjenesten for gruppene i bedriften, per 1. oktober 2022, er minst følgende gjennomsnitt:

  • Fagarbeidere: kr 209,86 (87 % av kr 241,22)
  • Spesialarbeidere: kr 197,80 (82 % av kr 241,22)
  • Hjelpearbeidere: kr 178,50 (74 % av kr 241,22)

> Last ned i pdf-versjon

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

E-post: tariff@norskindustri.no

Tlf.: 23088888