Norsk Industri

Innhold

Troverdig frontfag også i 2018

Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Tariffoppgjøret

Publisert

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener vi ikke bør se 3-tallet for lønnsveksten. Selv om vi ikke gjør det, vil oppgjøret bidra til reallønnsvekst for de fleste.

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) anslår inflasjonen til å bli 2,2 prosent for 2019. - Dermed ligger alt til rette for et fornuftig lønnsoppgjør med noe reallønnsvekst i år, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Også i 2018 var frontfaget troverdig for lønnsdannelsen i Norge, slår en foreløpig rapport fra TBU fast.

- Som frontfag har vi i flere år truffet med vår forventning for året – og det vil vi søke å fortsette med, sier Lier-Hansen i en kommentar til dagens rapport.

TBU anslår altså inflasjonen til å bli 2,2% for 2019, mens industriens lønnskostnadsandel er økt til over 90 prosent, etter kraftig fall i driftsresultatet.

Les også:

TBU: foreløpig rapport 2019 (regjeringen.no)

TBU: Norsk konkurranseevne ble bedret i fjor (nho.no)

Lier-Hansen om lønnsoppgjøret: bør unngå 3-tallet