Norsk Industri

Innhold

TBU-tallene tilsier fortsatt lav lønnsvekst

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

20. februar kom Teknisk Beregningsutvalg (TBU) med grunnlaget for det kommende lønnsoppgjøret. Tallene underbygger behovet for fortsatt lav lønnsvekst, ifølge NHO.

Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO

- Norge er fortsatt i en krevende omstilling. Den viktigste jobben nå er å beholde og skape nye arbeidsplasser. Derfor må årets lønnsoppgjør være ytterst moderat, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO.

Årslønnsveksten fra 2015 til 2016 er anslått til om lag 2 prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Lønnsveksten for gjennomsnittet av de to gruppene er foreløpig anslått til 1¾-2 prosent, som en følge av at funksjonærandelen gikk ned fra 2015 til 2016.

Dette ligger under anslått årslønnsvekst i hovedoppgjøret 2016 som lå på 2,4 prosent.

> Les hele saken (nho.no)