TBU anslår konsumprisveksten til 3,3 prosent i 2022

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Geir Axelsen, leder av Teknisk beregningsutvalg (TBU). Foto: Norsk Industri

Geir Axelsen, leder av Teknisk beregningsutvalg (TBU). Her ved en tidligere anledning. Foto: Norsk Industri.

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) har gjort en ny vurdering av prognosen for konsumprisvekst, etter de foreløpige tallene som kom 18. februar. Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 3,3 prosent fra 2021 til 2022.

Det tekniske beregningsutvalget publiserte 18. februar sin foreløpige rapport foran årets hovedoppgjør. Utvalget varslet samtidig at det ville vurdere anslaget på konsumprisveksten i 2022 på nytt i mars.

På grunnlag av ny informasjon kom utvalget 10. mars med en en ny vurdering av prognosen for konsumprisvekst. Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 3,3 prosent fra 2021 til 2022.

Endringen fra februar til mars i utvalgets anslag er betydelige, og henger sammen med Russlands invasjon av Ukraina og de påfølgende sanksjonene. I første rekke energiprisene, men også prisene på andre viktige råvarer og matvarer har økt kraftig, og flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som gjorde seg gjeldende internasjonalt i 2021 vil trolig også prege utviklingen fremover som følge av krigen.

– Vi konstaterer at anslaget for inflasjon nå har økt til 3,3 prosent. Dette tar vi til etteretning, men det bidrar til et mer krevende lønnsoppgjør, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.