Norsk Industri

Innhold

Tariffoppgjøret er vedtatt

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Uravstemningene i LO etter årets samordnede lønnsoppgjør endte med et klart ja. Det gjelder både uravstemningen om selve det samordnede oppgjøret, og uravstemningen om reise, kost og losji.

I år var det som kjent LO og NHO som forhandlet om "lønnsdelen" av oppgjøret. De håndterte også alle spørsmål knyttet til pensjon, herunder AFP og OTP. Fellesforbundet og Norsk Industri forhandlet i en egen sløyfe om reise, kost og losji, RKL.

Det ble - som mange sikkert husker - forhandlet og meklet på overtid. Når LOs medlemmer nå har gitt sin tilslutning til det anbefalte resultatet, er årets sentrale lønnsoppgjør over.

Ja i uravstemningene innebærer også at lokale forhandlinger nå kan starte.

Carla Botten-Verboven, organisasjonsdirektør i Norsk Industri, sier seg tilfreds med at uravstemningene endte med ja. Hun er godt fornøyd med at Fellesforbundets medlemmer har gitt sin tilslutning til den fremforhandlede løsning for RKL, reise, kost og losji.

– Resultatet av de vanskelige forhandlingene var etter vårt syn både balansert og fornuftig. Avtalen som det ble oppnådd enighet om, sikrer at medlemsbedriftene våre kan bemanne opp når det er behov for det. Samtidig er ordningen det er enighet om, utformet slik at den sikrer den seriøsiteten som Fellesforbundet var ute etter, sier hun.

> Les mer her (nho.no)
Enighet også mellom YS/Parat og NHO/Norsk Industri

Oppgjøret mellom YS/Parat og NHO / Norsk Industri er også vedtatt.

Kurs i lokale forhandlinger

Kjenner du spillereglene i tariffavtalene om lokale lønnsforhandlinger? Ønsker du mer kunnskap om hvordan forhandlingsprosesser med tillitsvalgte bør gjennomføres? Norsk Industri har satt opp to kurs i lokale forhandlinger.

> Bergen 19. juni

> Stavanger 20. juni