Tariffoppgjøret 2022 er i gang

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Kravoverrekkelse tariffoppgjøret 2022

Kravoverlevering lønnsoppgjøret 2022. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri.

Onsdag 9. mars utleverte Fellesforbundet og Norsk Industri sine krav, og markerte med det starten på årets lønnsoppgjør.

Årets oppgjør er forbundsvist, som betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sine motparter på arbeidstakersiden. I et forbundsvist oppgjør starter Fellesforbundet og Norsk Industri først, etter det som vi kaller frontfagsmodellen. Det betyr i praksis at konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, fordi norsk økonomi er avhengig av at lønnveksten holdes innenfor rammer som industrien kan tåle.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post tariff@norskindustri.no eller tlf. 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797

Forhandlingsutvalget i Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret 2022 sammen med administrerende direktør i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Forhandlingsutvalget i Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret 2022 sammen med administrerende direktør i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri.