Norsk Industri

Innhold

Tariffoppgjøret 2018 er i gang

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Mandag 12. mars overleverte LO sine krav til NHO. Her er noen viktige datoer fremover, og informasjon til NHOs medlemmer om oppgjøret.

Med dette håndtrykket er tariffoppgjøret i gang. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund utveksler sine respektive krav i tarifforhandlingene. Det er knyttet stor spenning til hva NHO og LO kommer frem til i spørsmålet om AFP, tjenestepensjon, og hva Norsk Industri og Fellesforbundet kommer frem til i spørsmålet om reise, kost og losji. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO)

Hans-Christian Gabrielsen og Kristin Skogen Lund møttes med sine respektive forhandlingsdelegasjoner mandag 12. mars. Det tradisjonelle håndtrykket mellom NHO-sjefen og LO-lederen markerte starten på årets tariffoppgjør.

Dette skjer i lønnsoppgjøret
  • 12. mars: Kravoverlevering
  • 13. mars: Forhandlingene starter
  • 22. mars: Eventuelt brudd i forhandlingene
  • 3. april: Mekling
  • 8. april: Eventuell streik          

Årets oppgjør er samordnet, som betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler alle sine tariffavtaler under ett, i ett felles forhandlingsløp. Alle NHO-medlemmer som har tariffavtale med LO eller YS er omfattet av det samordnende lønnsoppgjøret. Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene. I år er det særlig spørsmål knyttet til AFP-ordningen og tjenestepensjon som er bakgrunnen for at man har valgt et samordnet oppgjør.

14. mars startet den forbundsvise sløyfen med forhandlinger med Fellesforbundet. Forhandlingene ble offisielt startet av Knut Øygard fra Fellesforbundet og Preben Westh Christiansen fra Norsk Industri.

 Forbundsvise tilpasninger

Det vil bli gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger i perioden 14. - 20. mars. Tilpasningsforhandlingene vil ha et begrenset omfang, og det er ikke streikerett på spørsmål som tas opp her. Dersom partene ikke blir enige, videreføres dagens bestemmelser uendret.

Dersom det blir endringer i de forbundsvise forhandlingene, vil ikke disse bli gjort kjent før det foreligger en løsning i de sentrale forhandlingene.

> Les mer her (nho.no)